Opozorilo Ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani.. OK

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI “Poveži se in zadeni brezplačno kopanje za dve osebi v Termah Snovik"


1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v nagradni igri Poveži se in zadeni brezplačno kopanje za dve osebi v Termah Snovik (v nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala od 3. 7. do 31. 7. 2020.


Pravila sodelovanja v nagradni igri bodo objavljena na naslovu www.hisadaril.si (v nadaljevanju: spletna stran) pred začetkom nagradne igre in bodo dostopne vsaj še en mesec po zaključku nagradne igre.


Organizator nagradne igre je podjetje Hiša daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina (v nadaljevanju: organizator).


Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da se v času od 3. 7. do 31. 7. 2020 na dveh lokacijah Hiše daril (Mercator v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj in Trgovski center Arkadia, Virska cesta 21, 1233 Dob) poveže na brezplačno Wi-Fi omrežje (Bazen Te Vabi) in izpolni kratek obrazec za dostop do brezplačnega interneta.


S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči posameznik potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in da se z njimi strinja.


2. Trajanje in lokacija nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 3. 7. do 31. 7. 2020 na dveh lokacijah Hiše daril, Mercator v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj in Trgovski center Arkadia, Virska cesta 21, 1233 Dob.


3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je podeliti darilni bon Hiše daril ter spodbujati interakcijo med blagovno znamko Hiša daril in njenimi kupci.


4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se z izpolnitvijo kratkega obrazca povežejo na brezplačno Wi-fi omrežje Hiše daril. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja.


5. Pravila sodelovanja v nagradni igri

Posameznik, ki v navedenem obdobju pred vstopom v brezplačno brezžično omrežje izpolni kratek obrazec in se strinja s pogoji nagradne igre, se avtomatično uvrsti v žreb za brezplačno celodnevno vstopnico za dve osebi, ki bo potekal 3. 8. 2020.


6. Izbor nagrajenca

Med sodelujočimi, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri, bo 3-članska komisija organizatorja v ponedeljek, 3. 8. 2020, z naključnim žrebom izbrala dobitnika brezplačne vstopnice za celodnevno kopanje v Termah Snovik za dve osebi. Vsi ostali izžrebanci prejmejo kodo za 20-odstotni popust na celodnevno kopanje v Termah Snovik za dve osebi.


Komisijo nagradne igre sestavljajo: Nataša Arnuš, Klavdija Mazi in Simona Gosak. Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.


Nagrajenec bo obveščen po elektronski pošti, ki jo je vpisal pri vstopu v brezplačno brezžično omrežje. Končni izbor nagrajenca bo z njegovim imenom in priimkom objavljen na spletnem mestu www.hisadaril.si in na Facebook strani Hiša Daril.


7. Nagrada in način prevzema nagrade

Nagrada za izžrebanega sodelujočega je brezplačne vstopnica za celodnevno kopanje v Termah Snovik za dve osebi.


Nagrajencu bo nagrada izročena v obliki darilnega bona Hiše daril, ki ga bo lahko brez časovne omejitve uporabil v Termah Snovik.


Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.


Nagrajenec bo o nagradi, pogojih in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti na naslov, ki ga je vpisal za sodelovanje v nagradni igri, za prevzem nagrade pa bo organizatorju dolžan posredovati naslednje podatke:

• ime in priimek

• naslov stalnega prebivališča

• davčno številko


Če organizator v roku 28 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.


Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

• se ugotovi, da je sodelujoči v anketi sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.


8. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov.


Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na info@hisadaril.si ali pisno na naslov Hiša Daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.


Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojega imena in priimka v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma prevzema nagrade.


9. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• (ne)resničnost podatkov, ki jih v obrazec vnese sodelujoči,

• vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni.


Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v anketi.


10. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Hiše daril in na spletni strani www.hisadaril.si.


Za dodatne informacije lahko pišete na info@hisadaril.si.