Opozorilo Ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani.. OK

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI "POVRNEMO STROŠKE NAKUPA"

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v nagradni igri »Povrnemo stroške nakupa« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala od 1.3.2019 do 31.3.2019.

Pravila sodelovanja v nagradni igri bodo objavljena na naslovu www.hisadaril.si (v nadaljevanju: spletna stran Odeja) pred začetkom nagradne igre in bodo dostopne vsaj še en mesec po zaključku nagradne igre.

Organizator nagradne igre je podjetje Hiša daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina (v nadaljevanju: organizator).

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v času od 1.3.2019 do 31.3.2019 v katerikoli fizični prodajalni Hiša daril, ne pa spletni prodajalni, opravi nakup in po opravljenem nakupu poda oceno o opravljenem nakupu ter oceno o prejetem izdelku.

Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Hiša daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina ali pošljete sporočilo na info@hisadaril.si.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči posameznik potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Povrnemo stroške nakupa« in da se z njimi strinja.


2. Trajanje in lokacija nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 1.3.2019 do 31.3.2019 v prodajalnah Hiša Daril.


3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Hiša daril in spodbujanje interakcije med blagovno znamko Hiša daril in njenimi kupci.


4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več, ki opravijo spletni nakup in po opravljenem nakupu podajo oceno o opravljenem nakupu ter oceno o prejetem izdelku. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja.


5. Način sodelovanja v nagradni igri

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v času od 1.3.2019 do 31.3.2019 v katerikoli fizični trgovini Hiša Daril opravi nakup in po opravljenem nakupu poda oceno o opravljenem nakupu ter oceno o prejetem izdelku.


6. Pravila sodelovanja v nagradni igri

Posameznik, ki bo v navedenem obdobju, v katerikoli fizični trgovini Hiša daril opravil nakup, bo po opravljenem nakupu prejel račun s povabilom k izpolnitvi vprašalnika na spletni strani www.artur.com/hisadaril. V nagradni igri bo tako sodeloval vsak posameznik, ki bo opravil nakup in oddal oceno trgovine in/ali oceno izdelka ter se v posameznem koraku strinjal s splošni pogoji nagradne igre.


7. Izbor nagrajenca

Izmed vseh sodelujočih, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri, bo 3-članska komisija organizatorja do petka, 5.4.2019, z naključnim žrebom izbrala enega sodelujočega, ki je v zahtevanem času opravil spletni nakup in podal oceno o nakupu ali prejetem izdelku.


Komisijo nagradne igre sestavljajo: Nataša Arnuš, Klavdija Mazi in Renato Bratkovič.

Odločitev žirije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

Nagrajenec bo obveščen na naslov elektronske pošte ali na telefonsko številko, ki jo je zapisal pri opravljenem nakupu. Končni izbor nagrajenca bo z njegovim imenom in priimkom objavljen na spletnem mestu www.hisadaril.si in na Facebook strani Hiša Daril.


8. Nagrada in način prevzema nagrade

Nagrada za izžrebanega sodelujočega je povračilo celotne vrednosti nakupa, opravljenega v času med 1.3.2019 in 31.3.2019.

Nagrajencu bo nagrada izročena v obliki dobropisa, ki ga bo lahko brez časovne omejitve uporabil v katerikoli prodajalni Hiša daril.

Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti na naslov, ki so ga vpisal na kupon za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrajenec bo za prevzem nagrade organizatorju dolžan posredovati naslednje podatke:

• ime in priimek

• naslov stalnega prebivališča

• davčno številko

• naslov trgovine Hiša Daril (v primeru, da želi osebno prevzeti nagrado)

Če organizator v roku 28 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

V primeru, da bo nagrada presegala vrednost 42 EUR, bo organizator za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

• se ugotovi, da je sodelujoči v anketi sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.


9. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v anketi za namene neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na naslov info@hisadaril.si ali pisno na naslov organizatorja: Hiša Daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.

Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu posameznega kviza še 365 dni po poteku nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojega imena in priimka v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.


10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• (ne)resničnost podatkov, ki jih v kupon vnese sodelujoči,

• vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v anketi.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v anketi.


11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Hiša daril in na spletni strani www.hisadaril.si.

Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@hisadaril.si