SPLETNA TRGOVINA   02 600 19 15

9/9
9/9

MOŽNOSTI UPORABE DARILNEGA BONA
Darilni bon v njegovi vrednosti lahko uporabite na dva načina:

 1. Plačilo blaga in storitev navedenih na prvi strani tega bona do datuma veljavnosti
 2. Zamenjate za katerikoli drugi darilni ali vrednostni bon

K točki 1: Storitev iz alineje 1 lahko koristite samo s predložitvijo originalnega darilnega bona v roku veljavnosti, ki je odtisnjen na darilnem bonu. Storitev ne vključuje prevoza do ponudnika storitve na darilnem bonu. V primeru, da je vrednost storitev in blaga večja od vrednosti darilnega bona, doplača razliko ponudniku storitev. V primeru, da pa je nakup manjši od vrednosti darilnega bona, ponudnik storitev stranki ne vrača denarja. Stranka lahko v dogovoru z izvajalcem darilni bon koristi za katerokoli drugo storitev v protivrednosti po ceniku izvajalca. V primeru, da je darilni bon ukraden, izgubljen ali uničen, njegov uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki. Pri izvedbi storitve so veljavni le specifični pogoji ponudnika storitve. Izvedbo storitev urejajo pravila, ki veljajo za področje izbranega ponudnika in njegovi lastni splošni pogoji. Predvsem to velja za odpovedi ali spremembo rezervacije. Prejemnik darilnega bona mora sam pri ponudniku preveriti ali obstajajo morebitne omejitve za izvedbo posamezne storitve. V primeru, da ponudnik zavrne izvajanje storitev na podlagi zgoraj navedenih razlogov ali zaradi neupoštevanja pravil oziroma pogodbenih obveznosti, to ni diskriminacija. Prav tako za to ne nosi odgovornosti Hiša daril. Hiša daril v nobenem primeru ni odgovorna za popolno ali delno prenehanje poslovanja ponudnika darilnega bona, prav tako ne za popolno ali delno neizvajanje storitev ali spremembo storitev ponudnika po izdaji darilnega bona. Vso odgovornost za tovrstne primere nosi ponudnik storitve. Z nakupom darilnega bona se kupec strinja s splošnimi pogoji uporabe.
Hiša daril ni lastnik (izvajalec) storitev ali blaga iz točke 1, zato tudi ni odgovorna za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nesreče, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga. Prav tako ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen darilni bon za blago ali storitev pri ponudniku storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami je v celoti odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.
V primeru prenehanja poslovanja ponudnika lahko ta darilni bon uporabite kot plačilno sredstvo pri nakupu drugih darilnih bonov.

K točki 2: Ta darilni bon lahko uporabite kot plačilo pri nakupu drugega darilnega ali vrednostnega bona v prodajalnah Hiše daril. Darilnega bona delno ali v celoti ni mogoče zamenjati za gotovino.

POMEMBNO
Ob uporabi darilnega bona morate predložiti originalni darilni bon. Fotokopije ali preslikave darilnega bona niso veljavne. Vsak darilni bon je zaščiten s šifrirano unikatno kodo, ki postane aktivna ob prodaji darilnega bona. Darilni boni, ki niso bili prodani v Hiši daril, so neaktivni in neveljavni.

IZDAJATELJ DARILNEGA BONA
Izdajatelj darilnega bona je Hiša daril d.o.o.
 
 
MENJAVA  DARILNEGA BONA JE MOŽNA POD NASLEDNJIMI POGOJI:
Če je darilni bon kupljen pred 30 dnevi ali manj:

Darilni bon lahko brezplačno zamenjate za drug darilni ali vrednostni bon v vseh poslovalnicah Hiše daril.

Če je darilni bon še veljaven ali od preteka veljavnosti ni preteklo več kot 3 mesece:

Darilni bon lahko zamenjate za drug darilni ali vrednostni bon v vseh poslovalnicah Hiše daril. Strošek menjave darilnega bona je 5 EUR z DDV in zajema:

 • Deaktiviranje starega bona
 • Tisk novega bona
 • Aktivacija novega bona

Če je od poteka veljavnosti darilnega bona minilo več kot 3 mesece:
Darilni bon lahko zamenjate za drug darilni ali vrednostni bon v vseh poslovalnicah Hiše daril. Strošek menjave darilnega bona je 8 EUR z DDV in zajema:

 • Odklepanje obdobja veljavnosti darilnega bona
 • Deaktiviranje starega bona
 • Tisk novega bona
 • Aktivacija novega bona

Če je od poteka veljavnosti darilnega bona minilo 6 mesecev ali več:
Darilnega bona NI več možno zamenjati ali podaljšati!
 
VREDNOSTNI BONI HIŠE DARIL
MOŽNOSTI UPORABE VREDNOSTNIH DARILNIH BONOV HIŠE DARIL
Vrednostni darilni bon Hiše daril lahko uporabite na dva načina:

 1. Za nakup darilnega bona
 2. Za plačilo blaga in storitev v prodajalnah Hiše daril

Vaš vrednostni darilni bon lahko uporabite v katerikoli trgovini Hiše daril do roka veljavnosti. Po poteku datuma veljavnosti vrednostni darilni bon ni več veljaven. Vrednostnega darilnega bona delno ali v celoti ni mogoče zamenjati za gotovino.

POMEMBNO
Fotokopije ter preslikave vrednostnega darilnega bona niso veljavne. Vsak vrednostni darilni bon je zaščiten s šifrirano unikatno kodo, ki postane aktivna ob prodaji. Vrednostni darilni boni, ki niso bili prodani v Hiši daril, so neaktivni in neveljavni.

IZDAJATELJ VREDNOSTNEGA DARILNEGA BONA
Izdajatelj vrednostnega darilnega bona je Hiša daril d.o.o